Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vägen till språknyckeln

Allt började med en idé och en studieresa till Malmö för att besöka Yallatrappan och ta del av deras arbete för att stötta utlandsfödda som har svårt att hitta språknyckeln och vara en del av samhället. Engagemanget för frågan är stort i Örnsköldsvik och just nu pågår en process för att komma fram till vad som kan vara nästa steg att ta för att förverkliga idén om något liknande i Örnsköldsvik. I processen deltar flera föreningar, organisationer, myndigheter och företag.

Initiativet kommer från Hermods i Örnsköldsvik med Sonja Nordlund i spetsen som genomförde studieresan till Malmö tillsammans med Valla Sörliden Samverkansförening, Arbetsförmedlingen och BizMaker. Världsklass Örnsköldsvik medfinansierade studieresan och bidrar nu med processtöd i form av bland annat processledare.

Här kan du läsa mer om studieresan och följa hur processen fortsätter framåt.


Aktuelltartikel publicerad av: Gabriella Röschman

2017-02-01

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post

Sonja Nordlund
Hermods, initiativtagare
Skicka e-post