Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tack alla ni som deltog på Framtidsforum!

Tack alla ni som deltog på Framtidsforum i lördags!

Runt 100 personer samlades för att diskutera Örnsköldsviks utveckling på stadshuset Kronan. Deltagarna inspirerades av Simon Jaktlunds föredrag om hur Surfbukten i Östersund har vuxit fram och kärnan i hans budskap att bara börja göra(!) samt de utmaningar som Örnsköldsviks står inför och som den nya omvärldsanalysen beskriver.

Under Framtidsforum röstade deltagarna fram ett område som ska få extra fokus och resurser under 2019. Jämställdhet och normbrytande var det område som fick flest röster vilket innebär att Världsklass Örnsköldsvik kommer att utlysa medel för satsningar som går att söka av organisationer och föreningar under 2019. Partnerskapet kommer även att jobba vidare med området ur ett ledningsperspektiv.


Aktuelltartikel publicerad av: Caroline Linde

2019-03-12

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post