Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Samhällsentreprenörskap på landsbygden

Nätra Hembygdsförening genomför tillsammans med ett flertal lokala organisationer och intressenter en förstudie kring samhällsentreprenörskap på landsbygden.

Förstudiens syfte är att ta fram en modell för samhällsentreprenörskap på landsbygden som är anpassad för ett lokalt engagemang. Särskilt fokus ligger på Nätradalens förutsättningar och framtagande av ett förslag på organisationsmodell men modellen ska även kunna fungera som förebild för andra landsbygdsområden.

Världsklass Örnsköldsvik delfinansierar förstudien som bland annat möter utmaningarna "Hitta rätt kompetens för framtidens jobb" och "Utveckla ett attraktivt utbud".

Läs mer om förstudien här.

 

Aktuelltartikel publicerad av: Caroline Jonsson

2017-11-03