Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Rapport om musikbranschens betydelse i Örnsköldsvik

Musikbranschen i Örnsköldsvik är på frammarsch och vi har de senaste åren sett en spännande utveckling för svensk musikproduktion växa fram. Här finns grunden för ett musikbranschkluster med stort potential. Men för att privat, offentlig och ideell sektor ska kunna fortsätta sin strategiska utveckling av detta musikbranschkluster behöver vi veta mer.

Volante research har därför fått uppdraget att skriva en rapport som handlar om musikbranschen i Örnsköldsvik och dess koppling till musikbranschen nationellt och internationellt. Innehållet i rapporten bygger på intervjuer med verksamma i branschen lokalt i Örnsköldsvik och nationellt i Sverige, ekonomisk statistik från Örnsköldsviks kommun och Statistiska centralbyrån och tidigare undersökningar och rapporter.

Rapporten har tagits fram inom ramen för Världsklass Örnsköldsvik utifrån utmaningen "Öka kreativitet, innovation och entreprenörskap".

Läs mer om rapporten här.


Aktuelltartikel publicerad av: Caroline Jonsson

2018-04-19

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post