Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Projekt som ska bidra till att bryta begränsande normer och öka jämställdheten i Örnsköldsvik

För att Örnsköldsvik ska fortsätta sina starka och positiva utveckling behöver vi se till att bli en ännu mer inkluderande plats. Då spelar både våra samhällsnormer och vår syn på jämställdhet stor roll. Engagemanget för jämställdhet och att bryta begränsade normer är stort i Örnsköldsvik. Vid Framtidsforum i februari 2019 röstades "jämställdhet och att bryta begränsade normer" fram som ett extra prioriterat område. Under mars och april har det därför varit möjligt att söka ekonomiska medel för projekt och satsningar inom just det området.

Några exempel på projekt och satsningar som fått finansiering är:

Normkritisk resa - Gottne IF kommer tillsammans med föreningarna Molidens IK och Mellansels IF utbilda ledare och unga i arbetsmaterialet Machofabriken. Utbildningen är ett verktyg i arbetet för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för maskulinitet kan ifrågasättas och förändras

Utvandrarna - FriluftsByn, Naturkompaniet, GFG Bygsam, Mångkulturellt Centrum, SFI Örnsköldsvik, Själevads Friluftscentral, med flera kommer tillsammans att genomföra projektet Utvandrarna. Satsningen syftar till att skapa ett välkomnande friluftsliv för nyanlända genom att bryta normer kring vilka som deltar i friluftlivssammanhang. Detta görs genom att skapa tre nya äventyr i Örnsköldsvik där man bjuder in både de som vuxit upp i Örnsköldsvik och precis flyttat in.

Antirasistiskt forum - Ideella klubben Soldotter ska tillsammans med Studieförbundet ABF arrangera Antirasistiskt Forum under hösten 2019, med föreläsare, paneldebatt med inbjudna gäster från föreningar och partier.

Aktuelltartikel publicerad av: Caroline Linde

2019-05-23