Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Partnerskapet om temat "Jämställdhet och normbrytande"

Fokusområdet "Jämställdhet och normbrytande" röstades fram av deltagarna vid Framtidsforum 2019. Under våren 2019 har utvecklingsmedel funnits att söka för projekt och satsningar som bidrar på det området. 11 ansökningar har skickats in till Världsklass Örnsköldsvik och så här långt har 4 av dem beviljats medfinansiering.

Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling har ur ett ledningsperspektiv fört en fördjupad diskussion om vad man vill göra eller stimulera på temat. Det som Partnerskapet vill sätta särskilt fokus på är att öppna upp Örnsköldsvik och göra det lättare för nyinflyttade att komma in i samhället. Det kan handla om möjligheten för medflyttande att hitta jobb när en i familjen tar en anställning i Örnsköldsvik. Det kan även handla om att underlätta för inflyttare att komma in i sociala sammanhang och etablera sitt privatliv i Örnsköldsvik. Oavsett om man är utlandsfödd eller ej. Det är också viktigt att göra föreningslivet mer inkluderande. Där kan det handla om att i ännu högre grad sänka trösklar och ta bort barriärer.

Under återstoden av 2019 kommer det att finnas möjlighet att söka medfinansiering från Världsklass Örnsköldsvik för satsningar som bidrar till det som Partnerskapet lyft i sin fördjupade diskussion.


Aktuelltartikel publicerad av: Caroline Linde

2019-09-20