Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Örnsköldsviks projektguide

Projektguidens syfte är att fler idéer i Örnsköldsvik ska utvecklas så att de blir starka nog att genomföra. Allt med sikte på att utveckla platsen Örnsköldsvik genom att möta de utmaningar vi står inför.

Projektguiden kan användas när en grupp människor vill utveckla en tanke eller idé till en projektbeskrivning. Guiden består av tio steg där varje steg innehåller en informationsfilm och förklarande text som ger instruktioner som gruppen kan följa. Efter varje steg sammanfattas det som gruppen kommit fram till och tillsammans skapar det en dokumentation eller en projektbeskrivning. Den kan sedan användas för att presentera idén för andra som kanske vill delta i genomförandet eller för att omvandla idén till en ansökan om medfinansiering för genomförandet.

Projektguiden innehåller även en fysisk spelplanPDF som du med hjälp av en app i androida mobiltelefoner kan läsa av koder på och på så sätt se instruktionsfilmerna.

Läs mer om projektguiden.öppnas i nytt fönster

            

Aktuelltartikel publicerad av: Caroline Jonsson

2017-10-24