Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny omvärldsanalys för Örnsköldsvik

Under Framtidsforum presenterades 2019 års omvärldsanalysPDF av Johan Eklund:

- Vi pratar betydligt mer klimat nu och det beror till stor del på fjolårets extrema väder. Det har skapat en känsla av både allvar och ansvar. Det politiska läget har skapat en global instabilitet. Människor är gärna världskonsumenter men inte lika givet världsmedborgare. På ett sätt lever vi en tid av förvirring och motstridiga budskap. Utmaningarna är nyanserade och uppdaterade från förra året och kompletterade av en helt ny ”Mer redo för det oväntade”.

Världsklass Örnsköldsvik utgår från den omvärldsanalys för Örnsköldsvik som tas fram och uppdateras i början av varje år. I arbetet med omvärldsanalysen tittar man på större megatrender och trender i omvärlden. När dessa trender speglas mot ett lokalt nuläge framträder ett antal utmaningar för platsen. Dessa utmaningar ger riktning för det gemensamma utvecklingsarbetet och blir en grund för prioriteringar av satsningar och resurser.

Trendunderlagen i analysen samlas in genom Utblick-workshops där olika grupper skapar gemensamma kartbilder över trender i omvärlden och tillsammans värderar dess konsekvenser. Utblicks-workshops genomförs med representanter från näringslivet, föreningslivet, och offentliga aktörer så som kommunen. Men även andra grupperingar som exempelvis ungdomsgrupper och studieförbund deltar. I samband med den årliga revideringen av omvärldsanalysen kompletteras trendunderlagen från alla workshops med andra analyser från bland annat myndigheter, regering och privata aktörer.


       

Aktuelltartikel publicerad av: Charlotte Westberg

2019-05-22

 Kontakta oss

Johan Eklund
Utvecklingsstrateg
0660-889 52
Skicka e-post

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post