Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny omvärldsanalys för Örnsköldsvik

Under Framtidsforum presenterades 2020 års omvärldsanalysPDF av Johan Eklund och omvärldsanalysen finns nu tillgänglig för dig att ta del av.

- Trenderna i årets omvärldsanalys är en fortsatt global, nationell och lokal politisk instabilitet vilket försvårar stora beslut eller omställningar. Villkoren för världshandeln är en sån stor fråga med avgörande betydelse för Örnsköldsviks näringsliv. Pengar och investeringar fortsätter att samlas kring större centrum samtidigt som klyftan mellan grupper av människor ökar. Det digitala samhället är här och vi människor förväntar oss att det vi behöver kan skötas digitalt. Konsekvenserna av extremare väder gör att klimatförändringen aktualiseras ytterligare. Ett virus har under våren dessutom överskuggat allt. Trots relativt stora omvärldshändelser är slutsatsen att Örnsköldsviks utgångsläge består. Förra årets möjligheter och utmaningar gäller även för 2020

Världsklass Örnsköldsvik utgår från den omvärldsanalys för Örnsköldsvik som tas fram och uppdateras i början av varje år. I arbetet med omvärldsanalysen tittar man på större megatrender och trender i omvärlden. När dessa trender speglas mot ett lokalt nuläge framträder ett antal utmaningar för platsen. Dessa utmaningar ger riktning för det gemensamma utvecklingsarbetet och blir en grund för prioriteringar av satsningar och resurser.

Trendunderlagen i analysen samlas in genom Utblick-workshops där olika grupper skapar gemensamma kartbilder över trender i omvärlden och tillsammans värderar dess konsekvenser. Utblicks-workshops genomförs med representanter från näringslivet, föreningslivet, och offentliga aktörer så som kommunen. Men även andra grupperingar som exempelvis ungdomsgrupper och studieförbund deltar. I samband med den årliga revideringen av omvärldsanalysen kompletteras trendunderlagen från alla workshops med andra analyser från bland annat myndigheter, regering och privata aktörer.


Aktuelltartikel publicerad av: Charlotte Westberg

2020-04-16

 Kontakta oss

Johan Eklund
Utvecklingsstrateg
0660-889 52
Skicka e-post

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post