Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nuläget för Världsklass Örnsköldsvik

Så här mitt i sommaren stannar vi upp och ser tillbaka på första halvan av 2017. Idag är ett 30-tal projekt och satsningar igång, som på något sätt får stöd från Världsklass Örnsköldsvik.Under våren har Framtidsforum haft premiär och Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling har presenterat en vision för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Engagemanget för att vara med i Världsklass Örnsköldsvik och driva satsningar som möter våra gemensamma utmaningar fortsätter att öka. Nya organisationer och verksamheter hör av sig och vill utforska på vilket sätt de kan vara med och utveckla Örnsköldsvik. Nu siktar Världsklass Örnsköldsvik vidare framåt, mot en spännande höst.

- Under hösten kommer vi att jobba ännu bredare med att bjuda in organisationer till att bidra till den gemensamma omvärldsanalysen inför 2018 och även till att genomföra projekt och satsningar för att möta platsens utmaningar, säger Frida Knutsson, utvecklingsledare för Världsklass Örnsköldsvik. Tillsammans med näringslivsorganisationerna kommer vi att bjuda in till informationsträffar och workshops riktade till företag och för att nå ännu fler föreningar samarbetar vi lokalt med studieförbunden.

Presentation av nulägnet för Världsklass Örnsköldsvik, halvår 2017.


Aktuelltartikel publicerad av: Gabriella Röschman

2017-06-30

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post