Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Miva satsar på återbruk av byggmaterial

Miva vill bidra till ökad resurshushållning och kretsloppstänkande genom att uppmuntra till avfalls- minimering, återanvändning och återvinning och bjuder därför in till en workshop den 14 majPDF som ska bidra till att göra Örnsköldsvik mer klimatsmart. Målgruppen är organisationer som vill bidra till återbruk av byggmaterial, och syftet är att bland annat fundera över hur man skulle kunna göra detta tillsammans på ett strukturerat och effektivt sätt.
Anmälan till workshopen görs senast 9 maj till Anna Näsholm Gidlund.

Byggavfall står för en stor del av insamlade mängder på återvinningscentraler därför är det viktigt att främja återbruk av sådant material så långt det är möjligt.Enligt EU:s miljömål ska återvinningsgraden för materialåtervinning och återanvändning av icke farligt bygg- och rivningsavfall upp till 70 procent år 2020.

Aktuelltartikel publicerad av: Charlotte Westberg

2019-04-12

 Kontakta oss

Anna Näsholm Gidlund
MIVA
Skicka e-post

Inbjudan workshop 14 majPDF