Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Medborgardriven och digital stadsutveckling

Fastighetsägarna, Cesam och Örnsköldsviks kommun vill tillsammans skapa Sveriges första digitala plattform för medborgardriven stadsutveckling. Visionen är att med hjälp av stadens medborgare göra stadskärnan mer levande. Projektidén är att tillgängliggöra ett antal platser för medborgardriven stadsutveckling och därigenom stimulera till att medborgare, organisationer och föreningar tar initiativ till att arrangera tillfälliga aktiviteter i stadskärnan. Förutom att skapa liv i stadskärnan kommer det att öka samhörigheten och engagemanget för staden.

Projektet kommer att genomföras under 2017-2018 och möter utmaningen "Skapa ett attraktivt utbud".

Läs mer om projektet.

Aktuelltartikel publicerad av: Caroline Jonsson

2017-11-09