Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Hur vill du bidra till att bryta begränsande normer eller öka jämställdheten i Örnsköldsvik?

För att Örnsköldsvik ska fortsätta sina starka och positiva utveckling behöver vi se till att bli en ännu mer inkluderande plats. Då spelar både våra samhällsnormer och vår syn på jämställdhet stor roll. Engagemanget för jämställdhet och att bryta begränsade normer är stort i Örnsköldsvik. Vid Framtidsforum 2019 röstades "jämställdhet och att bryta begränsade normer" fram som ett extra prioriterat område. Därför gör nu Världsklass Örnsköldsvik det möjligt att söka ekonomiska medel för projekt och satsningar inom just det området.

Vad kan man söka medel för?

Det kan handla om att stärka engagemang och kunskap kring frågor som rör jämställdhet och att bryta begränsade samhällsnormer. Satsningen kan syfta till att förändra strukturer, beteenden eller öka medvetenhet på området och därmed skapa förutsättningar för förändring. Satsningen ska bidra till något av följande:

  • Att stärka tilliten i samhället
  • Att individer och organisationer utmanar varandra att tänka och göra nytt
  • Att välkomna det som känns okänt och främmande
  • Att forma platsen till en plats för alla

Det kan vara en förstudie, ett genomförandeprojekt, en aktivitet eller en större satsning. Det ni vill göra kan rikta sig till privatpersoner, föreningslivet eller ett större utvecklingsprojekt för näringslivet. Små och stora initiativ behövs och är lika välkomna!

Välkommen att skicka in din ansökan senast 29 april 2019.

Aktuelltartikel publicerad av: Caroline Linde

2019-05-20

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post