Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fullsatt Framtidsforum med stort engagemang

Förra veckans Framtidsforum lockade närmare 100 engagerade deltagare till stadshuset Kronan. Kvällen bjöd på information från Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling, presentationer av omvärldsanalys och de utmaningar som platsen står inför. Partnerskapet inledde kvällen med att presentera den vision (se nedan) som de arbetat fram för Örnsköldsviks utveckling.

En stor del av kvällen var vikt till att öppna upp för dialog och samtal med alla deltagare. I seminarier och workshops fick deltagarna möjlighet att lyfta in sina tankar och idéer kring vilka mål som behöver sättas för att det ska vara möjligt att nå visionen.

- Jag vill passa på att skicka ut ett stort tack till alla som deltog, såväl på plats som via webbsädning, säger Frida Knutsson, utvecklingsledare för Världsklass Örnsköldsvik. Allt material från kvällen kommer att fungera som ett underlag för Partnerskapet när de i juni ska slå fast ett antal målområden som ska hjälpa oss att nå visionen.

Nu pågår arbetet med att sammanställa dokumentationen från kvällen. Den kommer sedan att finnas tillgänglig på Världsklass Örnsköldsviks webbsida.

Vision:

”Vi bygger bäst tillsammans!
2030 är Örnsköldsvik ett nav med stark utveckling. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro.”


Aktuelltartikel publicerad av: Charlotte Westberg

2017-03-28

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post