Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Föreningar bidrar till ett öppnare Örnsköldsvik

Världsklass Örnsköldsvik har gett föreningar möjligheten att söka upp till 20 000 kr för en aktivitet eller ett arrangemang som bidrar till att göra Örnsköldsvik mer öppet och dynamiskt. Aktiviteten ska möta utmaningen "Skapa öppenhet och dynamik" i Örnsköldsviks omvärldsanalys. Utmaningen innebär att utmana individer och organisationer att tänka och göra nytt, att välkomna det som känns okänt och främmande och att forma platsen till en plats för alla.

Det har varit ett stort intresse hos föreningar i kommunen och det har kommit in många bra ideér. Några exempel är;

Friska Viljor Alpina klubb ska genomföra en trivselkväll för familjer med familjehemsplacerade barn och ungdomar. Syftet är att uppmuntra människor som utför ett viktigt uppdrag och att skapa en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte.

Örnsköldsviks Golfklubb Puttom ska tillsammans med en klass på Sörlidenskolan bygga och sätta upp insektshotell på några utvalda platser på golfbanan. Aktiviteten kombinerar en insats för miljön med att ge ungdomar, som annars kan ha svårt att komma i kontakt med föreningen, en möjlighet att besöka Puttom och prova på golf.

Nätverket Poesihörnan planerar att skapa en öppen scen under Poesiveckan hösten 2018. Den öppna scenen välkomnar besökarna att framträda spontant inför varandra, med budskapet att alla är välkomna att framträda. Konceptets bredd och öppenhet kan bli ett tillfälle för olika grupper av åldrar, intressen och bakgrunder att mötas och ta del av varandras erfarenheter.

Studieförbundet Vuxenskolan ska tillsammans med Mångkulturellt centrum arrangera en demokratiutbildning för nysvenskar. Utbildningen ska innehålla en kombination av föreläsningar, studiecirklar och en avslutande partidebatt på lätt svenska. Syftet är att sprida information om begreppet demokrati och att berätta om de politiska partierna i Sverige och det kommande valet.


Aktuelltartikel publicerad av: Caroline Jonsson

2018-05-25

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post