Du är här:

Fler exempel på projekt och utvecklingsarbeten

Arbetsmarknadskunskap

Fler pågående projekt

Nya bostäder och tomter

Under 2016-2019 ska en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort tas fram. Det är en långsiktig plan för ortens framtida utveckling.

Läs mer arbtetet med den fördjupade översiktsplanen här

Nya bostäder och tomter

Det byggs för fullt i Örnsköldsvik. Lägenheter, villor och nya tomter — här finns möjligheter för attraktivt boende.

Läs mer om nya bostäder och tomter här

Lots in för individen, LIFI

Lots in för individen, LIFI, är en kommunövergripande satsning där utgångpunkten är att kommunen ska ha koll på alla unga 16 -24 år. LIFI ska fungera som ett nod mellan de olika aktörer som på något sätt arbetar med unga eller riktar sina aktiviteter till unga,

Läs mer om LIFI här

Kunskapsnod Örnsköldsvik

Kunskapsnod Örnsköldsvik är en satsning på forskningsbaserad kunskap, nationell konkurrenskraft och tillväxt i möjligheternas Örnsköldsvik.

Läs mer om Kunskapsnod här

Parkernas utveckling

Parker och lekparker i och runtom staden förändras. Mer liv och rörelse, bänkar att vila på och massor av färger välkomnar människor i alla åldrar.

Läs mer om parkernas utveckling här

Kompetensförsörjning

Rätt kompetens till kommunens många arbetsgivare är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Samarbete är en nyckelfråga.

Läs mer om kompetensförsörjning här

Vindkraft

Storskalig utbyggnad av vindkraft pågår i Örnsköldsviks kommun. Kommunens vindkraftplan pekar ut 12 områden med goda förutsättningar.

Läs mer om vindkraft här

Avslutade projekt

Här nedan presenteras några strategiska viktiga projekt som har genomförts under de närmaste åren som varit.

Världsklass 2015

Världsklass 2015 var kommunens breda utvecklingsarbete för ett attraktivt Örnsköldsvik. Här arbetade vi tillsammans - medborgare i olika åldrar, näringsliv och offentlig verksamhet - för att skapa nya möjligheter till utveckling. Projektet är nu avslutat och utvecklingsarbetet fortsätter i Världsklass Örnsköldsvik.

Arbetsmarknadskunskap i skolan

Samverkansprojekt mellan skolan och vår lokala  arbetsmarknad som drevs genom den ekonomiska föreningen Destination Jobb, Örnsköldsvik. Satsningen är ett komplement till studie- och yrkesvägledningen. Kommunikatörer arbetar gentemot elever, föräldrar och skolpersonal vid grundskolan och gymnasiet i Örnsköldsviks kommun.

Läs mer om Destination Jobb

Nytt omsorgsboende "Nybygget"

Kommunen har byggt ett nytt vård- och omsorgsboende i Själevad.

Läs artikeln om projekt Nybygget

Hållbart resande

Projektet Hållbart resande arbetade för att öka resandet med buss och tåg samt få fler att gå och cykla istället för att åka bil. Alla aktiviteter bidrog till att förändra eller bibehålla hållbara färdmedelsval. Totalt har de utvärderade aktiviteterna gett en besparing på ca 95 ton koldioxid under aktiviteternas genomförande

Kulturhuvudstadsåret 2014

2014 var Umeå Europas Kulturhuvudstad vilket innebar att hela regionen var en del av evenemangsåret 2014. Inför och under året arrangerades såväl egna lokala evenemang, som regionala samverkansprojekt.

Riges

Kommunen har deltagit i ett utvecklingsprojekt för nya e-tjänster.

Företagsam

Örnsköldsviks kommun och organisationen Företagarnas gemensamma arbete Företagsam syftade till att förstärka insatserna för företagsklimatet.

Landsbygdsutveckling

Projektet Bygd och stad i balans pågick 2011-2014 med syfte att utveckla servicegrad, samverkan och attraktivitet på landsbygden. Örnsköldsviks kommun utsågs till Årets kommun 2012 av riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Läs mer om utmärkelsen och landsbygdsutvecklingen här

Skärgård i världsklass

I Skärgård och världsklass gjordes satsningar i infrastruktur och tillgänglighet av Örnsköldsviks kommun för att utveckla besöksnäringen ytterligare.

Läs mer om en skärgård i världsklassöppnas i nytt fönster 

Tillväxt i Västernorrland

Länets sju kommuner har tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland finansierat utvecklingsarbetet i ett 70-tal företag i länet. Detta har skett genom en kvalificerad företagsledarutbildning.

Läs mer om Tillväxtprojektet här


Sidan uppdaterades

2018-05-18

Sidansvarig: