Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Arkiv

Dialog och synpunkter

Örnsköldsviks kommuns Centralarkiv - kommunarkivet

Hos Centralarkivet finns de kommunala handlingar som ska bevaras för framtiden. Här finns även handlingar från de gamla upphörda kommunerna.

Till Centralarkivet

Bild- och folkminnessamlingar

På Örnsköldsviks museum finns arkiv med bilder och folkminnessamlingar. Det är tillgängligt för besökare och forskare efter överenskommelse.

Till Örnsköldsviks museum och konsthall 

Släkt- och hembygdsforskning

På Arkenbiblioteket i centrala Örnsköldsvik finns utrustning och information för släktforskning. Du som är nybörjare kan också få rådgivning för att komma igång. Läs mer på bibliotekets webbsidor om vad du kan göra.

Till Arkenbiblioteketlänk till annan webbplats

Byggnadsritningar

Hos samhällsbyggnadsförvaltningen finns byggnadsritningar från 1971 och framåt. Det finns även ritningar från tiden innan kommunsammanslagningen i detta arkiv.

Handlingar som finns är t.ex. situationsplaner, fasadritningar, planritningar samt teknisk beskrivning, i vissa fall även VVS-ritningar.

För att ta del av byggnadsritningar, kontakta kommunens handläggare via kontakcenter 0660 - 880 00 eller kontaktcenter@ornskoldsvik.se.

Lantmäterimyndigheten

Inom Örnsköldsviks kommun finns en kommunal lantmäterimyndighet som svarar för fastighetsbildning och fastighetsregistrering inom hela kommunens yta. Lantmäteriets arkiv har digitaliserats och finns tillgängligt via den kommunala lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik.

Till Lantmäterimyndigheten

Lantmäterihandlingar före 1928 kan även läsas via lantmäteriets ”Historiska kartor”.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga arkiv

Näringslivsarkiv i Norrland - NIN

NIN verkar för att bevara företagsarkiv från Norrland, främja användningen av Norrlands arkiv i forskning och studier samt för att stödja företag i arkivfrågor.

Till NINlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landsarkivet i Härnösand

Landsarkivet är arkivmyndighet för de lokala och regionala statliga myndigheterna i Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Till Landsarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landstingsarkivet i Västernorrland

Landstingsarkivet är arkivmyndighet för landstinget

Till Landstingsarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningsarkivet Västernorrland

Föreningsarkivet har arkiv från föreningar och folkrörelser av alla slag från Västernorrland med tonvikt på Ångermanland.

Till Föreningsarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2019-07-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Centralarkivet
0660 - 882 14
Skicka e-post

Örnsköldsviks museum och konsthall
0660 - 888 50 eller 0660 - 886 05
Skicka e-post

Arkenbiblioteket
0660 - 880 21
Skicka e-post