Du är här:

Ordningsregler

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Örnsköldsviks kommun skall upprätthållas finns i de lokala ordningsföreskrifterna.

Övriga speciella föreskrifter och bestämmelser som utarbetats utifrån de lokala förhållandena i Örnsköldsviks kommun finns under rubriken Alkohol och droger på sidan Kommunala policys, planer och program.

Sidan uppdaterades

2019-04-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Tina Helmebo
Kommunjurist
0660 - 88 121
Skicka e-post