Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Minoritetsrådet

Minoritetsrådet i Örnsköldsvik består av representanter från kommunstyrelsenen och från de nationella minoritetsgrupperna. Minoritetsrådet har möte två gånger per år och protokoll från mötena kan du ta del av nedan.

Grundläggande för minoritetsrådet är att människor är olika men att alla är lika mycket värda oavsett språk- och kulturbakgrund och diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Syftet med minoritetsrådet är:

  • att stärka de nationella minoriteternas rätt till inflytande i frågor som berör dem
  • att synliggöra och tillgodose de nationella minoriteternas behov i samhället
  • att stärka de nationella minoriteternas lagstadgade rättigheter i Örnsköldsviks kommun
  • att arbeta för att informationen om minoriteternas rättigheter och hur de i praktiken tillgodoses når både målgruppen och allmänheten

Här, i minoritetsrådets arbetsordning kan du läsa mer om hur minoritetsrådet arbetar.PDF

Utöver möten håller minoritetsrådet ett öppet samråd per år och minoritet, du kan ta del av minnesanteckningarna från samråden nedan.

Bilder från minoritetsrådets träffar

Dokumentation

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: