Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Förvaltningsområde

Örnsköldsviks kommun ingår i finskt förvaltningsområde och i samiskt förvaltningsområde.

Finskt förvaltningsområde
Örnsköldsviks kommun ingår sedan 1 februari 2018 i finskt förvaltningsområde. Det innebär en stärkt ställning för den finska minoritetens språk, kultur och rättigheter.

Utöver det grundskydd som redan gäller för de nationella minoriteterna (sverigefinnar, tornedalingar, samer, romer och judar) får finsktalande rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen och att få svar i tal och skrift på finska. Kommunen ska också, till väsentlig del, kunna erbjuda barn- och äldreomsorg på finska.

Kommunen kommer, i samråd med den finska minoriteten, att utarbeta en handlingsplan för att svara upp mot de nya förutsättningar som gäller. Med start under senhösten 2018 kommer kommunen att kunna erbjuda finskaundervisning vid tre tillfällen per vecka för för barn inskrivna i förskolan.

Vår och höst arrangerar träffpunkterna en finsk temavecka.
Vårens temavecka 2020 ställs in på grund av viruset covid-19.

Samiskt förvaltningsområde
Kommunen ingår sedan 1 februari 2019 även i samiskt förvaltningsområde. Det ger en stärkt ställning för samernas språk, kultur och rättigheter på samma sätt som för den finska minoriteten.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Harriet Kuoppa
minoritetssamordnare
0660 - 885 73
Skicka e-post

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post