Finskt förvaltningsområde

Örnsköldsviks kommun ingår sedan 1 februari 2018 i finskt förvaltningsområde. Det innebär en stärkt ställning för den finska minoritetens språk, kultur och rättigheter.

Utöver det grundskydd som redan gäller för de nationella minoriteterna (sverigefinnar, tornedalingar, samer, romer och judar) får finsktalande rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen och att få svar i tal och skrift på finska. Kommunen ska också, helt eller delvis, kunna erbjuda barn- och äldreomsorg på finska.

Kommunen kommer, i samråd med den finska minoriteten, att utarbeta en handlingsplan för att svara upp mot de nya förutsättningar som gäller. Med start under senhösten 2018 kommer kommunen att kunna erbjuda finskaundervisning vid tre tillfällen per vecka för för barn inskrivna i förskolan

Kommunen har lämnat in en ansökan till Kulturdepartementet om att även få ingå i samiskt förvaltningsområde från och med 2019.

Sidan uppdaterades

2018-10-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Harriet Kuoppa
minoritetssamordnare
0660 - 885 73
Skicka e-post

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post