Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Servicepunkt 2.0 Höga Kusten

Örnsköldsviks kommun har beviljats medel från Tillväxtverket för ett projekt gällande servicepunkter.

Syftet och utlysningen av projektet är att ta fram informationsmaterial som åskådliggör och visar hur servicepunkterna fungerar. Materialet ska kunna användas av tillväxtverket och andra för kunskapsspridning.

Örnsköldsviks kommun har varit framgångsrik i sin modell för servicepunkter och har under flera år fått dela med sig av material och kunskap av ”Ö-viks-modellen”.

Genom att ta fram korta filmer som visar arbetet med serviceutveckling, konkreta exempel som är enkla att kopiera och använda kan detta spridas till kommuner över hela landet. Filmerna kompletteras med skriftlig information, nedladdningsbara logotyper m m.

Projektet sträcker sig från 20190101- 2020130.

Samverkanspartners i arbetet är respektive Bygdsam och Bygderådet.

Landsbygdsgruppen är styrgrupp.

Projektledare: Näringslivsutvecklare Linnea Egnor Byström

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Linnea Egnor Byström
Näringslivsutvecklare
0660-880 18
Skicka e-post