Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Projekt inom landsbygdsutveckling

Många projekt som har bäring på landsbygdsutveckling pågår inom kommunen. För vissa av projekten är kommunen projektägare och andra projekt är föreningslivet projektägare av. 

Servicepunkt 2.0 Höga Kusten

Projektet Servicepunkt 2.0 från 190101-191130. Läs mer här.

Kontakt
Näringslivsutvecklare Linnea Egnor Byström, Örnsköldsviks kommun
Skicka e-post

Bygd och stad i balans 2.0

Projektet Bygd och stad i balans 2.0 från hösten 2015 till och med år 2017. Läs mer här.

Kontakt
Projektkoordinator
Lena Lindström, Örnsköldsviks kommun

Leader Bygd och Stad

Projektet Leader Bygd och Stad från juni 2016 till och med år 2018.
Läs mer här

Kontakt
Projektkoordinator
Lena Lindström, Örnsköldsviks kommun

Bygd och stad i balans Örnsköldsvik

Projektet Bygd och stad i balans från hösten 2011 till och med år 2014. Läs mer här.

Kontakt                         
Projektkoordinator
Lena Lindström, Örnsköldsviks kommun  

eSPINN

Projektet e-SPINN pågår från september 2012 till och med juni 2013 och har som syfte att utveckla e-serviceplattformen i innelandet. Projektet finansieras av Vinnova.

Kontakt                         
Projektkoordinator
Lena Lindström, Örnsköldsviks kommun  

Bitr. projektledare
Sture Andersson, Örnsköldsviks kommun

eLots

Projektet e-lots är ett delprojekt som ingår i projektet e-SPINN.

ISSI

Projektet är inriktat mot e-tjänstutveckling i samspel mellan medborgare, förvaltningar och företag. Särskilt fokuseras på ökad livskvalitet och regional attraktivitet i glesbygdsdominerade områden. Projektet ska underlätta för individer och företag att hitta uppdaterad och samordnad information, förenkla interaktion med myndigheter, effektivisera samverkan mellan förvaltningar samt ge information och stöd för att fullt ut nyttja befintliga och nya samhällstjänster. Avslutas under 2012.

Kontakt                
Tomas Lundgren
Mer information om ISSI  

Sidan uppdaterades

2020-02-05

Sidansvarig: