Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Landsbygdssäkring

Att landsbygdssäkra innebär att på ett medvetet och systematiskt sätt beakta landsbygdens särskilda förutsättningar. När beslut tas fram och genomförs bör beslutsfattare systematiskt:

  • tänka efter, om besluten kan få olika konsekvenser på landsbygden och i städerna.
  • om det finns sådana skillnader, bedöma vad dessa kan innebära.
  • överväga vilka justeringar/ersättningar som kan göras för att passa förhållanden på landsbygden bättre.

Landsbygdssäkring innebär att en konsekvensanalys ska ligga till grund innan kommunala beslut tas så att påverkan på landsbygden beaktas ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Det är i detta sammanhang viktigt att ge varje nämnd och styrelse som medverkar i processen i uppdrag att lägga upp rutiner för hur man landsbygdssäkrar sina beslut för att på så sätt säkerställa att beslutsprocessen inte medför negativa konsekvenser för landsbygden.

En positiv tillväxt och utveckling av landsbygden i samverkan med staden skapar förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling av kommunen.

En kommunal nämnd eller kommunalt bolag kan fatta ett beslut som kan få negativa konsekvenser för en annan nämnd eller bolag eller för den kommunala ekonomin i sin helhet.

Ekonomisk påverkan

Företagen ska stå för hållbar tillväxt.
Påverkas näringsklimatet på landsbygden?
Hur påverkas:

  • Tillgången på arbetskraft och kompetensförsörjning?
  • Näringsklimatet och förutsättningarna för entreprenörskap och mindre företag?

Ekologisk effekt

Har beslutet någon effekt på landsbygdens ekologi?
Hur påverkas:

  • Naturen avseende kvalitet, kvantitet och biologisk mångfald?
  • Nyttjande av mark och nybyggnationer?
  • Mark för odling mm?

Social effekt

Har beslutet någon effekt på landsbygdens sociala hållbarhet?
Hur påverkas:

  • Tillgång på utbildning och kommunikation?
  • Mångfald och jämställdhet?

Landsbygdssäkring - en modell för Örnsköldsviks kommunPDF

Lyssna på Landsbygdsnätverkets poddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2019-09-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Linnéa Egnor Byström
Landsbygdsutvecklare
0660 - 880 18
Skicka e-post

Ann-Sofie Mattebo
Utvecklingsstrateg
0660-88631
Skicka e-post