Miniseminarier

Här kan du ta del av de miniseminarier som kommer genomföras i slutet av dag 1 under Landsbygdskonferensen Höga Kusten 2019. Du väljer vilka seminarier du vill delta på i samband med att du anmäler dig till konferensen.

Pass 1:

Måltidsturism för en hållbar landsbygdsutveckling
Måltidsturismen har potential att bidra både till regional utveckling, närma sig hållbarhetsmål och öka lönsamheten för företagare. Men hur gör man strategiskt och konkret? Ett seminarie av Leader Höga Kusten om hur vi arbetar för att ta tillvara på potentialen och att skapa en attraktiv smakdestination.

Bygdsam – Vår samverkansplattform för utveckling
Bygdsam står för Bygden i samverkan, en samverkansplattform som finns inom fyra geografiska områden i Örnsköldsviks kommun: Nätradalen, Anundsjö, Gideälvdal och Grundsunda. Varje Bygdsam är en unik ekonomisk förening där det finns både olikheter och likheter mellan respektive förening. Syftet är att genom samverkan med de tre parterna, företag, ideell sektor och kommunen kraftsamla för att tillsammans utveckla bygden genom att leda till effektivare och smartare lösningar och öka trivseln och tillväxten i bygden.

Lokalt siktar globalt
High Coast Creative, branschorganisation och nätverk för den kreativa näringen i höga kusten. Om att leva och verka som kreatör på landsbygden, vilka framgångskoncept vi som HCC tror på och hur vi ska ta över världen med vår skaparkraft.

Digilots - Utveckla ditt företag med hjälp av digitalisering
Den digitala utvecklingen går i en rasande fart och vi ser allt fler branscher förändras i grunden som en följd av detta. Sara Rudälv och Linda Folkesson från projektet Digitala steg för tillväxt berättar om hur de arbetar med digitalisering i näringslivet och vilka effekter de har sett hittills i projektet. Du får sedan chansen att applicera några av projektets metoder på din egen verksamhet och få idéer kring vad digitalisering skulle kunna möjliggöra och innebära för er.

Pass 2:

Servicepunkten – Den självklara mötesplatsen
Inom Örnsköldsviks kommuns finns 10 servicepunkter kopplade till kommersiell service på landsbygd. Under många år har vi arbetat fram modellen som sedan har spridits i landet. Tillsammans med Tillväxtverket har vi fått möjligheten att dokumentera fyra av servicepunkter och deras unikheter, vissa med koppling mot besöksnäring medans andra satsar på gemenskapen eller att lyfta lanthandeln med olika kampanjer kring handla lokalt.

Ungas delaktighet i landsbygdsutveckling
Tio unga från landsbygden Höga Kusten har förenat kraften i Advisory Board Höga Kusten! Under ett år kommer de att jobba tillsammans för att få ungas röst hörd på landsbygden. Arbetet sker inom projektet TALKO – Ideell Kraft Höga Kusten, som drivs av Leader Höga Kusten i partnerskap med bland annat kommunerna och föreningslivet. I projektet utvecklar vi projektverkstäder och finansiering för ungas egna initiativ, skapar en utbildning för föreningar på landsbygden kring hur de kan engagera unga i landsbygdsutveckling och skapar en mediakampanj för att lyfta unga på landsbygden!

De långa avståndens förutsättningar
Landsbygder finns i hela vårt land, av olika karaktär. Det som främst skiljer norrländska landsbygder från många andra är de långa avstånden. Norrlandsförbundet arbetar med de långa avståndens förutsättningar, inte som en klagan utan ett konstaterande. Det kräver dock, bland annat, en tillförlitlig och kraftfull IT-infrastruktur för de norrländska förhållandena.

Hur får vi fler att engagera sig i föreningslivet?
Föreningslivet har en viktig roll på landsbygden med sitt lokala engagemang för bygden. Hur kan föreningslivet locka nya människor till att engagera sig? Seminariet av HSSL Västernorrland redovisar och diskuterar framgångsfaktorer för att utveckla det lokala föreningslivet i dagens samhälle.

Sidan uppdaterades

2019-06-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Linnéa Egnor Byström
Landsbygdsutvecklare
0660 - 880 18
Skicka e-post