Du är här:

Landsbygdsgruppen

Landsbygdsgruppen lyder under Kommunstyrelsen och är främst rådgivande. Landsbygdsgruppens sammansättning består av tre poltiker från Kommunstyrelsen, fyra representanter från Kommunbygderådet, en representant från LRF, två företagarrepresentanter och en kommunla tjänsteman.

Syftet med Landsbygdsgruppen är att:

 • Stödja utvecklingsarbetet på landsbygden
 • Stödja samverkan när det gäller landsbygdsfrågor

Arbetsuppgifter som är aktuella för landsbygdsgruppen:

 • Beslut om uppdragsersättning till servicepunkter
 • Utgöra styrgrupp i landsbygdsprojekt
 • Vara remissinstans i landsbygdsfrågor
 • Lämna yttrande i bygdeavgiftsmedelsansökningar
 • Lämna yttrande över vindbonus i de fall bolagen önskat kommunens medverkan
 • Erhålla redovisning av byskötselpeng, hemsändningsbidrag, Leaderansökningar mm
 • Utgöra en plattform för dialog och samråd kring utvecklingsfrågor med betydelse för landsbygden.
 • I samband med årliga verksamhetsberättelser begära en redovisning från berörda nämnder hur arbetet fortlöper utifrån landsbygdsstrategins intentioner och tänkbara aktiviteter.
 • Särskilt följa hur arbetet fortlöper utifrån landsbygdsstrategins intentioner och tänkbara aktiviteter mot bakgrund av tidigare beslut om en landsbygdsäkring.  

Sammanträden

Landsbygdsgruppen sammanträder fyra till sex gånger per år.

Sidan uppdaterades

2018-11-01

Sidansvarig: