Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

BYGDSAM

Syftet med BYGDSAM är att via samverkan kraftsamla och utveckla bygden. Utveckla samarbets- och samverkansformer som leder till effektivare och smartare lösningar och öka trivsel och tillväxt i bygden.

Bygdsam står för Bygden i samverkan och är en ny samverkansplattform på landsbygden. Förebilden är Cesam , Centrum i samverkan som finns i staden.

Det finns sedan våren 2017 fyra Bygdsam i kommunen, knuten till respektives serviceort med omland (Nätradalen, Anundsjö, Gideälvdal och Grundsunda).

Kontaktuppgifter till respektive Bygsam och mer information om deras pågående arbete.

Varje Bygdsam är en ekonomisk förening och står på tre ben: företagen, ideell sektor och kommunen.

Antalet ledamöter kan variera i respektive Bygdsam allt mellan 7 och 14 ledamöter. Kommunstyrelsen har utsett vilka personer som ska företräda kommunen i respektive Bygdsam.

Vardera styrelser utser arbetsgrupper och referensgrupper som kopplas mot den affärsidé och verksamhetsplan man fastställer vid sitt årsmöte. En bra grund för att utarbeta verksamhetside, affärsplan etc. är att man utgår från de lokala utvecklingsplanerna som arbetats fram genom tidigare projekt.

Exempel på frågor och arbetsgrupper man kommer att kunna jobba med i BYGDSAM är exempelvis:

  • En expansiv, vacker, trygg och trivsam bygd
  • Behålla och utveckla service
  • Arrangemang och aktiviteter
  • Turism/Höga Kusten
  • Föreningsutveckling
  • Inflyttning/nya arbetstillfällen/nya företag
  • En levande landsbygd/gröna näringar
  • Nya bostäder och nya företag
  • Infrastruktur exempelvis fiberutbyggnad

Kommunen medfinansierar respektive BYGDSAM med 190 000 kr per år i tre år, enligt nuvarande avtal. De första tre åren fick BYDSAM en finansiering på 250 000 kr för att kunna bygga upp sina föreningar och bli kända i bygderna. Avtalen med respektive BYGDSAM tecknas på tre år för att få en långsiktighet i arbetet.

Finansieringsmodellen förutsätter att företag, ideell sektor, enskilda ska vara med och medfinansiera BYGDSAM för att för att tillsammans utveckla bygderna. För att stärka BYGDSAMs ekonomi ytterligare har man möjlighet att söka medel till olika projekt och på sätt kan man växla upp den egna insatsen ytterligare.

Sidan uppdaterades

2020-06-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Linnéa Egnor Byström
Landsbygdsutvecklare
0660 - 880 18
Skicka e-post