Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Leader Bygd och stad i balans

Bakgrund
Under flera år har arbetet pågått för att stärka service på landsbygden, öka samverkan, skapa nya arbetsformer i föreningslivet, öka kommunikation, få fler permanent boende på landsbygden med mera. Urbaniseringen är en stark trend som pågår, men det finns också mottrender där många söker sig till ett annat sätt att bo, verka och leva. För att kunna göra det behövs arbetstillfällen och fler som driver företag.

Var och hur människor möts förändras över tid – mjölkbryggan är borta sedan länge, men vi behöver mötesplatser för att utbyta tankar och få fler idéer. Örnsköldsvik liksom många andra kommuner i Sverige har tagit emot många som flyr från krig mm. De kan bli en viktig tillgång, om de får chansen att komma in i samhället. Det finns även andra grupper som inte kommit in i arbetslivet, och vi ser en möjligheter i utmaningarna. En viktig del i detta projekt är att vidareutveckla närarbetsplatserna till ”Växtplatser” – en kreativ mötesplats där nya idéer och företag kan uppstå.

Syfte
Projektet arbetade för att öka attraktiviteten, skapa miljöer för kreativitet och entreprenörskap och arbetade med att inkludera och minska utanförskap.

Mål
När projektet avslutas december 2018 ska följande mål ha uppnåtts: Nya sociala företag och 3 nya arbetstillfällen. 4-6 nya nätverk har skapats – framförallt tänker vi runt Växtplatserna
4 innovativa samarbeten, mellan föreningar, företag och det offentliga. Ökad köptrohet, fler ser vinsten i att handla hemma. Fastighetsvärden stiger då attraktiviteten ökar, målet är 5% högre värde.
8-10 praktikplatser, 3-4 nya utvecklade aktiviteter och ny teknik används i högre grad.

MåluppfyllelsePowerpoint (powerpointpresentation)
Presentation slutkonferensPowerpoint (powerpointpresentation)
Utvärdering slutrapportPDF

Fakta
Projektet pågår 1 maj 2016 - 31 dec 2018. Det finansieras av Leader Höga Kusten, som bygger på samarbete mellan privat, ideell och offentlig sektor samt delfinansieras av Landsbygdsfonden via Jordbruksverket.
Mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Attityden – det spelar roll
”Det har jag aldrig prövat förut, så det klarar jag säkert” Pippi Långstrumps härliga inställning och tillit till sig själv är något att inspireras av.

Visst har det betydelse vad vi säger och vad vi tänker, hur vi uttrycker oss. Givetvis räcker det inte att enbart tänka att det ska bli bra, vi behöver jobba – ibland behöver vi jobba riktigt hårt också!

Tillsammans är vi starka, och vi arbetar med ett positivt förhållningssätt, mer fokus på att söka möjligheter än att försöka hitta fel. Med det arbetssättet får vi även roligare på vägen – för vem vill samarbeta med någon som alltid klagar och kritiserar?

Bygd och stad i balans är mer än ett namn på ett projekt – det är ett förhållningssätt och ett ledord i det gemensamma utvecklingsarbetet.

Sidan uppdaterades

2019-09-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Linnéa Egnor Byström
Landsbygdsutvecklare
0660 - 880 18
Skicka e-post