Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Bygd och stad i balans 2.0 - avslutat 2017

Bakgrund och syfte

Möjligheternas Örnsköldsvik – en hållbar och tillgänglig landsbygd för företag att verka i och människor att leva i och besöka. Detta är den gemensamma visionen som allt arbete startar i.

Under 2011-2014 bedrevs det första projektet som hette Bygd och stad i balans. Det gav mycket – uppmärksamhet för landsbygdens frågor, konkreta resultat, massor av erfarenheter, kontakter och lärande. Att finnas lokalt och utgå från bygdens förutsättningar sågs som en mycket viktig framgångsfaktor att bygga vidare på. Bygd och stad i balans 2.0 bygger vidare på detta, parallellt med annan omvärldsbevakning.

Syftet är att skapa vinna-vinna situationer! Projekt har början och slut, men det vanliga arbetet fortsätter. Genom arbetet i projektet skapas samverkan, strukturer och strategier på bygdens egna villkor som fortsätter verka och göra nytta lång tid framöver. Vidare att många ska engagera sig och att tid och resurser ska komma bygden till del. Genom att arbeta med attityder som en röd tråd ska ökad stolthet och attraktivitet skapas.

Målbilder

  • BYGDSAM – när projektet avslutas ska vi på varje serviceort med omland hittat hur vi vill samarbeta och samverka. Det kan se olika ut beroende på vilka förutsättningar och behov som finns i områdena, men grunden är en trepartssamverkan och att det ska vara långsiktigt hållbart och skapa gemensam nytta. BYGDSAM ska frigöra resurser och tid och skapa vinna-vinna situationer för det ideella, det privata näringslivet och offentlig sektor. Tillsammans är vi starka!
  • Nya arbetsformer i föreningslivet – vi provar minst 4-6 nya arbetssätt. Även här är det behov och förutsättningar som får styra hur de kommer att se ut – kanske är det flera föreningar som går ihop om en gemensam resurs för administration?
  • 2-4 nyskapande överenskommelser mellan offentlig sektor och det civila samhället ska finnas genomarbetade och beslutade juni 2017.
  • 4-6 närarbetsplatser har etablerats och används kontinuerligt.
  • Attityder gällande landsbygd har förbättrats och stoltheten ökat.
  • Arbetet startade med en rejäl kartläggning. Företag och föreningar intervjuades, temagrupper möttes och inspel hämtades från andra delar av Sverige.

Resultat

Utvärdering av projektet har genomförts kontinuerligt av extern konsult. Vill du veta mera? Resultatet presenteras i denna utvärderingsrapport.PDF

 

Från vänster: Åsa Ringlöv Grundsunda området, Ann-Catrin Zackrisson Anundsjö området, Ann Holst projektledare, Siv Sandberg Nätra området, Lena Strömberg BLT området.

Sidan uppdaterades

2019-09-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Linnéa Egnor Byström
Landsbygdsutvecklare
0660 - 880 18
Skicka e-post