Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Utfall Vindbonus 2018

Trattberget- Skallberget, VindIn

2018 fanns det 170 008 kronor att dela ut. Det har kommit in 8 ansökningar på totalt 498 100 kronor.

Enligt VindIn ska Vindbonus i första hand gå till; sport, kultur, ungdomsverksamhet, föreningsverksamhet i Vindparkens närområde samt till ekonomisk förening med betydelse för bygden liksom Fritidsområdet/skidbacken i Solberg.

Sökande

Ändamål

Sökt belopp kr

Fördelning

Solbergs Byamän

Åtg. för ökad trivsel och gemenskap.

40 000

10 000

Solbergsbygdens Fiskevårdsområde

Handikappanpassad fiskeanläggning vid Djuptjärn.

50 000

15 000

Lanthandeln i Solberg

Renovering. Personal- o kundtoalett.

200 000

85 008

Degersjö Byaförening

Iordningställande av Kyrkuddens badplats Degersjö.

26 600

15 000

Sjö Intresse o Fritidsförening

Fortsatt reovering badplats. Friggebod, maskinhyra. 

26 500

10 000

Degersjö Byamän

Målning såghus, brandsläckare, markarb.

15 000

10 000

Tjäls Bygdegårdsförening

Ny bro, vägunderhåll, röjsåg, motorsåg.

100 000

15 000

Solbergs Jaktskytteklubb

Uppf. lerduveskytteanläggning.

40 000

10 000


 

Summa ansökningar:

498 100

 

170 008


 

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: