Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Bidrag

Inom  kommunen och länsstyrelsen m.fl. finns olika bidrag att söka för utveckling av landsbygden.

Byskötselpeng

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 30 april
Örnsköldsviks kommun har infört byskötselpeng efter en idé i ett medborgarförslag från Carl-Eric Forsberg och Roger Fjeldseth. Byskötselpeng hanterades första gången under 2007. 

Till vad?

Byskötselpeng kan gå till byutvecklingsgrupper eller föreningar som på eget initiativ tar på sig röjningsarbeten på kommunala marker. Man kan också få byskötselpeng för röjnings- och uppsnyggningsarbeten på privata markområden t.ex. badplatser, rastplatser m.m. om marken genom avtal upplåtits för allmänheten och det rörliga friluftslivet.  

Vilka kan söka?

Byutvecklingsgrupper eller föreningar som bygger på demokratiska värderingar, har ett samhälleligt ändamål och aktivt engagerar sig i bygdens framtida utveckling.  

Var?

I kommunens tätortsnära landsbygd, glesbygd och skärgårdsområden.  

Särskilda krav

Byutvecklingsgruppen eller föreningen som ska utföra röjningsarbetet ska ha fått skriftligt medgivande från samhällsbyggnadsförvaltningen eller från den privata markägaren och instruktioner om hur arbetet ska utföras. Kartskiss över aktuellt område ska bifogas. Ersättning betalas inte ut om det redan utgår kommunalt bidrag för skötsel av det aktuella området.  

Utbetalning

Maximalt 5 000 kr per år och sökande. Utbetalning sker så snart en redovisning kan ske av utfört arbete.  

Hur ansöker jag?

Ansökan om byskötselpeng görs via e-tjänst här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hemsändningsbidrag

Ekonomiskt stöd betalas ut inom kommunen till butik för varuhemsändning till hushåll i glesbygd som ligger minst två kilometer från någon dagligvarubutik.PDF

Bygdemedel

Bygdemedel även kallat bygdeavgiftsmedel är en ersättning till bygder som blivit berörd genom utbyggnad av vattenkraft. Bygdemedel utgörs av en årlig avgift som betalas av den som har tillstånd till vattenverksamhet. Bygdeavgiften betalas till Länsstyrelsen. Ansökan om bygdemedel till investeringar för ändamål som gynnar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna kan sökas hos Länsstyrelsen.
Ansökan om bygdemedel hos Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LEADER Höga kusten

Leader som metod fokuserar på landsbygdsutveckling. Programmet Leader Höga kusten omfattar därför Härnösands, Kramfors, Sollefteås och Örnsköldsviks kommuner förutom stadskärnorna. Här kan du läsa mera.

Vindbonus

Vindbonus är en frivillig ersättning som kan betalas ut av vindkraftsbolagen för det ingrepp och intrång som sker i vindkraftsparkernas närområden.

Vindbonusen utgör en liten del av den samlade intäkten för den el som vindkraftverken producerar. Varje enskilt bolag beslutar själva hur mycket de vill avsätta till en vindbonus. Här kan du läsa mera.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: