Du är här:

Positivt resultat i SCB:s medborgarundersökning

Örnsköldsviks kommun får förbättrade betyg i alla tre delar av SCB:s senaste medborgarundersökningPDF. Mest positiva är medborgarna till Örnsköldsvik som plats att bo och leva på. Men även attityderna till kommunens verksamheter och synen på inflytande har förbättrats sedan förra undersökningen 2016.

Nöjd-Region-Index (NRI), det vill säga attityderna till hur medborgarna ser på Örnsköldsviks kommun som plats att leva och på, har betygsindex 66, vilket är högre än genomsnittet som är 62. Högre än genomsnittsresultatet är också betygsindexet för områdena rekommendation, bostäder, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet. Lägre ligger attityderna till arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter och kommunikationer. Samtliga frågeområden utom ett (utbildningsmöjligheter) har förbättrats sedan förra mätningen.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI), det vill säga hur medborgarna ser på kommunens verksamheter, har betygsindex 57 vilket ligger ungefär lika som genomsnittet på 56. Betygsindexen som gäller räddningstjänsten samt renhållning och sophämtning är högre än genomsnittet medan övriga frågeområden ligger lägre eller inte säkerställt högre eller lägre. Det gäller frågeområdena bemötande och tillgänglighet, förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, stöd för utsatta. Samtliga frågeområden har förbättrats sedan förra mätningen.

Nöjd-Inflytande-Index (NII), som visar hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen, har samma betygsindex som genomsnittet bland de deltagande kommunerna, närmare bestämt 42. Inget av områdena har säkerställt högre eller lägre resultat än genomsnittet, men samtliga områden har förbättrats sedan förra mätningen. Frågeområdena handlar om kontakt, information, påverkan och förtroende.

- Det är förstås glädjande att se genomgående förbättrade resultat och att vi fortsatt ligger klart över rikssnittet när det gäller attityderna till att leva och bo här, säger vice kommunstyrelseordförande Per Nylén (S). Nu gäller det för oss att ta vara på de signaler vi får från undersökningens olika delar i det fortsatta arbetet.

Medborgarundersökningen är ett av många verktyg i kommunen som används som underlag för den fortsatta utvecklingen. De innehåller bland annat samtliga bakgrundsfrågor och betygsindex till dessa och annan statistik.

Korta fakta om undersökningen

SCB:s medborgarundersökning är indelad i tre olika delar med var sitt helhetsbetyg. De är Nöjd-Region-Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-Infllytande-Index (NII). 2018 Deltog 111 kommuner i undersökningen. I kommuner i Örnsköldsviks storlek dras som standard ett urval på 1 200 personer. Svarsandelen för Örnsköldsvik blev 41 procent, vilket är lika som den genomsnittsliga svarsfrekvensen.

Resultatet finns på SCB:s webbplats från och med den 20 decemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resultatet för de kommuner som har varit med i undersökningen från 2010 och framåt är tillgängliga via www.scb.se/medborgarundersokningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades

2020-01-16

Sidansvarig: