Kommunen kommenterar Företagsklimatranking 2016

Företagsklimatrankingen från Svenskt näringsliv släpptes den 3 oktober 2016 och omfattar året 2016. Med material från rankingen som underlag har vi analyserat näringslivsklimatet i Örnsköldsvik.Vi har också använt de synpunkter som lämnats från närmare 60 företag vid besök som politiker och tjänstemän genomförde den 4 oktober 2016.

I analysen har vi utgått från resultaten ovan och kopplat dem till näringslivspolicy, näringslivsstrategi samt det småföretagarpolitiska programmet.

Utifrån de mönster som framkommer bedömer vi att det som skulle göra mest nytta för företagsklimatet att är att jobba med bemötande, serviceåtaganden och handläggningstider i den kommunala organisationen. Vi bedömer att chefer och tjänstemän som främst berörs finns inom myndighetsutövning och upphandling.

Utöver det kommer ytterligare åtgärder att utföras av näringslivsenheten under 2017. Exempelvis fler besök på företag, fortsatt utveckling av funktionen företagslotsen och framtagande av en tydlig kommunikationsplan.

Läs analysenPDF

Sidan uppdaterades

2019-03-28

Sidansvarig: