Du är här:

Mätningar och undersökningar

Kommunen deltar i en mängd olika mätningar och undersökningar. 

Här kan du se resultaten för Örnsköldsvik och hur vi utvecklar oss över tid i jämförelse med andra kommuner. Du kan få en förståelse för resultaten genom att läsa kommentarer och analyser.

Nedan ser du inom vilka ämnesområden undersökningarna tillhör, resultat från dessa och i några fall även kommentarer från verksamheten. Många av undersökningarna är frivilliga, medan några är obligatoriska.

Arbetsgivarpolitik

Medarbetarenkäten, varje år.

Barnomsorg, utbildning

Sveriges kommuner och landsting (SKL), varje år.

Sveriges kommuner och landsting (SKL), varje år.

Skolverket, varje år.

Likvärdig skola     

Statistiska centralbyrån (SCB)

Elevenkäten åk 4 - åk 3 gymnasiet  

Bildningsförvaltningen, varje år 

Skolutvecklingsenkäten    

Bildningsförvaltningen, varje år 

Gator, parker

Sveriges kommuner och landsting (SKL), vart 3:e år.

Information, kommunikation

Sveriges kommuner och landsting (SKL), varje år.  (genomfördes inte 2018)

Kommunikationsavdelningen, vart fjärde år.

Kommun, demokrati

Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Statistiska centralbyrån (SCB), vartannat år

Statistiska centralbyrån (SCB), varje år

Näringsliv

Sveriges kommuner och landsting (SKL)

 Svenskt Näringsliv, varje år

Omsorg, hjälp

Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser: socialtjänst

Öppna jämförelser: funktionsnedsättning

Äldreomsorg

Socialstyrelsen, varje år

Socialstyrelsen, varje år

LSS-verksamhet

Kommunförbundet FoU Västernorrland, vartannat år

Kommunförbundet FoU Västernorrland, vartannat år

Kommunförbundet FoU Västernorrland, vartannat år

Trygghet, säkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges kommuner och landsting (SKL), varje år.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen, varje år.

Sidan uppdaterades

2020-02-07

Sidansvarig: