Du är här:

Mätningar och undersökningar

Kommunen deltar i olika mätningar och undersökningar. 

Här kan du se resultaten för Örnsköldsvik och hur vi utvecklar oss över tid i jämförelse med andra kommuner. Du kan få en förståelse för resultaten genom att läsa kommentarer och analyser.

Nedan ser du inom vilka ämnesområden undersökningarna tillhör, resultat från dessa och i några fall även kommentarer från verksamheten.

Arbetsgivarpolitik

Medarbetarenkäten, varje år

Barnomsorg, utbildning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), varje år

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), varje år

Elevenkäten åk 4 - åk 3 gymnasiet  

Bildningsförvaltningen, varje år 

Gator, parker

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), vart tredje år

Information, kommunikation

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), varje år  (genomfördes inte 2018)

Kommunikationsavdelningen, vart fjärde år

Kommun, demokrati

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Statistiska centralbyrån (SCB), vartannat år

Statistiska centralbyrån (SCB), varje år

Ungdomsstyrelsen, vart tredje år

Omsorg, hjälp

Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser socialtjänst

Öppna jämförelser funktionsnedsättning

Äldreomsorg

Socialstyrelsen, varje år

Socialstyrelsen, varje år

LSS-verksamhet

Kommunförbundet FoU Västernorrland, vartannat år

Kommunförbundet FoU Västernorrland, vartannat år

Kommunförbundet FoU Västernorrland, vartannat år

Trygghet, säkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), varje år

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialstyrelsen, varje år

Sidan uppdaterades

2020-05-14

Sidansvarig: