Du är här:

Ekonomi och budget

Örnsköldsviks kommun har en ekonomi i balans. Kommunen och dess bolag hade positiva resultat 2018. Den kommunala skattesatsen 2019 är lägst i länet och bland de lägsta i Norrland.


Årsredovisning 2018

Kommunens resultat för 2018 uppgick till +40 miljoner kronor, vilket kan jämföras med budgeterade +68 miljoner kronor. Resultatet innebar att det ekonomiska resultatmålet uppnåddes.

Läs mer i årsredovisningen för 2018.PDF

"Kommunens pengar och verksamhet 2018" - en kort och mycket förenklad beskrivning av årsredovisningen finns tillgänglig på webbplatsens lättlästa sidor.


Budget 2020
Kommunfullmäktige fattade beslut om Budget 2020, plan 2021-2022 vid sammanträdet 17 juni 2019. Budgeterat resultat uppgår för 2019 till +71 miljoner kronor och nämnderna har tilldelats drygt 3,5 miljarder kronor.

Här kan du ta del av Budget 2020, plan 2021-2022.PDF (fullständig version)

Budgeten finns även i en sammanfattad version, budget i korthet 2020

Budget 2019
Kommunfullmäktige fattade beslut om Budget 2019, plan 2020-2021 vid sammanträdet 26 november 2018. Budgeterat resultat uppgår för 2019 till +84 miljoner kronor och nämnderna har tilldelats nära 3,5 miljarder kronor.

Här kan du ta del av Budget 2019, plan 2020-2021.PDF (fullständig version)

Budgeten finns även i en sammanfattad version, budget i korthet 2019


Prognos 2019, tertialuppföljning
Två gånger per år, i maj och september, görs en delårsrapport samt en prognos för det ekonomiska utfallet på helår i Tertialuppföljning, maj respektive Tertialuppföljning, september. Tertialuppföljning, september 2019 behandlades av kommunstyrelse och kommunfullmäktige i oktober.

Här kan du ta del av:
Tertialuppföljning, september 2019PDF
Tertialuppföljning, september 2019 - Nämnder och bolagPDF

Sidan uppdaterades

2019-11-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mikael Öhrling
Ekonomidirektör
0660 - 881 71
Skicka e-post

Marie Edlund
Redovisningschef
0660 - 886 97
Skicka e-post

Marlene Hörnkvist
Ekonom
0660 - 881 70
Skicka e-post