Du är här:

Ekonomi och budget

Örnsköldsviks kommun har en ekonomi i balans. Kommunen och dess bolag hade positiva resultat 2017 och räknar med positiva resultat även 2018. Den kommunala skattesatsen 2018 är lägst i länet och bland de lägsta i Norrland.


Årsredovisning 2017

Kommunens resultat för 2017 uppgick till +79 miljoner kronor, vilket kan jämföras med budgeterade +60 miljoner kronor. Resultatet innebar att det ekonomiska resultatmålet uppnåddes.

Läs mer i årsredovisningen för 2017.PDF

På den lättlästa delen av webben finns en förenklad beskrivning av vad kommunens verksamheter kostat och exempel på vad de olika nämnderna jobbat med under 2017.

 

Budget 2018
Kommunfullmäktige fattade beslut om Budget 2018, plan 2019-2020 vid sammanträdet 19 juni 2017. Budgeterat resultat uppgår för 2018 till +68 miljoner kronor och nämnderna har tilldelats drygt 3,3 miljarder kronor.

Här kan du ta del av Budget 2018, plan 2019-2020.PDF (fullständig version)

Budgeten finns även i en sammanfattad version, budget i korthet 2018.

Verksamhetsplaner beskriver nämndernas/förvaltningarnas aktiviteter för att bidra till att kommunfullmäktiges mål och nämndmålen för mandatperioden uppnås. Verksamhetsplaner för 2018PDF

 

Budget 2019
Kommunfullmäktige fattade beslut om Budget 2019, plan 2020-2021 vid sammanträdet 26 november 2018. Budgeterat resultat uppgår för 2019 till +84 miljoner kronor och nämnderna har tilldelats nära 3,5 miljarder kronor.

Här kan du ta del av Budget 2019, plan 2020-2021.PDF (fullständig version)

Budgeten finns även i en sammanfattad version, budget i korthet 2019

Verksamhetsplaner beskriver nämndernas/förvaltningarnas aktiviteter för att bidra till att kommunfullmäktiges mål och nämndmålen för mandatperioden uppnås. Verksamhetsplaner för 2019 beslutas av respektive nämnd under januari 2019.

 

Prognos 2018, tertialuppföljning
Två gånger per år, i maj och september, görs en delårsrapport samt en prognos för det ekonomiska utfallet på helår i Tertialuppföljning, maj respektive Tertialuppföljning, september. Tertialuppföljning, september 2018 behandlades av kommunstyrelse och kommunfullmäktige i oktober.

Här kan du ta del av:
Tertialuppföljning, september 2018PDF
Tertialuppföljning, september 2018 - FördjupningPDF

Sidan uppdaterades

2018-12-19

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mikael Öhrling
Ekonomidirektör
0660 - 881 71
Skicka e-post

Marie Edlund
Redovisningschef
0660 - 886 97
Skicka e-post

Marlene Hörnkvist
Ekonom
0660 - 881 70
Skicka e-post