Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Politiker, förtroendevalda

Var fjärde år väljer vi politiker som får vårt förtroende att styra kommunen. Dessa folkvalda politiker bestämmer vad som ska göras, t.ex. om en ny skola ska byggas, om ett nytt daghem ska öppnas eller om nya vägar ska byggas. Till politikernas hjälp finns tjänstemän, sakkunniga kommunanställda, som på bästa sätt genomför politikernas beslut.

I kommunens förtroendemannaregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får du mer information om våra förtroendevalda och vilka nämnder och styrelser de arbetar i.

Som i alla andra kommuner finns det ett kommunfullmäktige (KF), bestående av folkvalda politiker som ansvarar för hur kommunen styrs. Varje ledamot (en förtroendevald person) har en röst. Kommunfullmäktige fungerar som en lokal riksdag.

Alla beslut som ska fattas av kommunfullmäktige måste först beredas av kommunstyrelsen (KS). Ärenden kallas alla de frågor som utreds och tas till beslut i kommunen. Kommunstyrelsen kan beskrivas som en lokal regering.

Nämnderna har ansvar för ett visst arbetsområde och består av i regel av 13 ledamöter. Nämnderna är utsedda av Kommunfullmäktige och ansvarar över sin förvaltning. Till sin hjälp har varje nämnd en förvaltning med anställda tjänstemän. För skolor och barnomsorg ansvarar t.ex. bildningsnämnden, för vägar och gator ansvarar samhällsbyggnadsnämnden.

Vissa av samhällets nödvändiga verksamheter har kommunen inte hand om. Polis och arbetsförmedling sköts av staten, medan landstinget ansvarar för sjukvården.

Fråga politiker

Sök politiker i förtroendemannaregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eller kontakta dem via partiernas lokala hemsidor, facebook eller e-post.

Ledamöter i nämndernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter till ordföranden i de olika politiska nämnderna (mandatperioden 2018-2022) hittar du även på sidan Nämnder

Sidan uppdaterades

2019-01-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Ann-Christin Nordqvist
Kommunledningsförvaltningen
0660 - 881 56
Skicka e-post