Du är här:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.
 
Kommunstyrelsen ska bereda och lämna förslag i de ärenden som kommunfullmäktige ska fatta beslut i, samt ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs men även fatta egna beslut inom sitt ansvarsområde.
 
Kommunstyrelsens 15 ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sammanträder en gång per månad.

Kommunstyrelsens presidium

Glenn Nordlund (S)

Per Nylén

Anna-Britta Åkerlind

Ordförande

Först vice ordförande

Andre vice ordförande

Skicka e-post

Skicka e-post

Skicka e-post


Kommunstyrelsen har till sin hjälp utskott vars uppgift är att bereda kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut, samt att i vissa ärenden fatta egna beslut.

  • Arbetsutskottet, ordförande: Glenn Nordlund (S)
  • Förhandlingsdelegationen, ordförande: Per Nylén (S)

Sidan uppdaterades

2018-02-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Matti Ohlsson
Kommunsekreterare
0660 - 887 00
Skicka e-post

Anna Thors
Utredningssekreterare
0660-88 140
Skicka e-post

Mer information