Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.
 
Kommunstyrelsen ska bereda och lämna förslag i de ärenden som kommunfullmäktige ska fatta beslut i, samt ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs men även fatta egna beslut inom sitt ansvarsområde.
 
Kommunstyrelsens 15 ledamöter sammanträder en gång per månad.

Kommunstyrelsens presidium

Per Nylén (S)

Anna-Belle Strömberg (S)

Anna-Britta Åkerlind (C)

Ordförande

Först vice ordförande

Andre vice ordförande

Skicka e-post

Skicka e-post

Skicka e-post


Kommunstyrelsen har till sin hjälp utskott vars uppgift är att bereda kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut, samt att i vissa ärenden fatta egna beslut.

  • Arbetsutskottet, ordförande: Per Nylén (S)
  • Förhandlingsdelegationen, ordförande: Anna-Belle Strömberg (S)

Sidan uppdaterades

2020-02-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Emma Grann
Sekreterare kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
0660-888 47
Skicka e-post