Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Kommunalråd och oppositionsråd

Örnsköldsviks kommun har tre Kommunalråd, Per Nylén (S), Anna-Belle Sreömberg (S) och Anna-Britta Åkerlind (C). De har olika ansvarsområden som ska hjälpa kommunen att nå de mål kommunfullmäktige har beslutat för mandatperioden 2019-2022. De säger att Örnsköldsvik ska:

 • vara en av de bästa skolkommunerna 2020
 • vara en kommun där det är tryggt att åldras i
 • minska arbetslösheten och öka sysselsättningen
 • vara en klimatsmart och hållbar kommun
 • vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun

Per Nylén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0660-881 57
Skicka e-post

Per Nylén har det politiska ansvaret för:

 • Samordning av kommunstyrelsens verksamhet i sin helhet
 • organisationsfrågor rörande nämnder och förvaltningar
 • digitalisering
 • upphandlingsfrågor
 • energi-, miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor
 • näringslivsfrågor
 • kommunens ekonomi och ekonomisk planering
 • kommunens utvecklingsfrågor vari inbegriper infrastruktur, näringspolitik, syselsättningspolitik, och regionpolitiska frågor samt läns- och riksplanering
 • kommunala bolagen
 • att leda världsklassarbetet
 • att företräda kommunen förutom vid cermoniell representation
 • att följa bildningsnämndens verksamheter
 • att följa omsorgsnämndens verksamheter
 • att följa humanistiska nämndens verksamheter


Anna-Belle Strömberg (S)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Telefon: 0660 - 881 53
Skicka e-post

Anna-Belle Strömberg har det politiska ansvaret för:

 • personalfrågor, kompetensförsörjningsfrågor samt högre utbildning
 • civilförsvarsfrågor
 • information, kommunikation och marknadsföringsfrågor
 • kommunens utvecklingsfrågor vari inbegriper infrastruktur, landsbygdsfrågor, högre utbildning, den översiktliga fysiska planeringen (markpolitiska och naturresursfrågor inklusive jord och skog) samt bostadsförsörjning
 • fastighetsfrågor
 • att följa samhällsbyggnadsnämndens verksamheter
 • att följa kultur- och fritidsnämndens verksamheter


Anna-Britta Åkerlind, kommunalråd (C)

Anna-Britta Åkerlind (C)
Oppositionsråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Telefon: 0660-882 06
Skicka e-post

Anna-Britta Åkerlind har uppdraget att:

 • företräda partierna i den borgerliga alliansen - Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna

Sidan uppdaterades

2020-07-14

Sidansvarig: