Du är här:

Kommunalråd och oppositionsråd

Örnsköldsviks kommun har tre Kommunalråd, Glenn Nordlund (S), Per Nylén (S) och Anna-Britta Åkerlind (C). De har olika ansvarsområden som ska hjälpa kommunen att nå de mål Kommunfullmäktige har beslutat för mandatperioden 2015-2018. De säger att Örnsköldsvik ska:

 • vara en av de bästa skolkommunerna 2020
 • vara en kommun där det är tryggt att åldras i
 • minska arbetslösheten och öka sysselsättningen
 • vara en klimatsmart och hållbar kommun
 • vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun

 

Glenn Nordlund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0660 - 881 53
Skicka e-post

Glenn Nordlund har det politiska ansvaret för:

 • hållbara lösningar byggt på demokrati, jämställdhet och allas lika värde
 • samordningen av kommunstyrelsens verksamhet i sin helhet
 • kommunens ekonomi och ekonomiska planeringen
 • kommunens utvecklingsfrågor vari inbegriper infrastruktur, näringspolitik, sysselsättningspolitik, högre utbildning, och regionalpolitiska frågor samt läns- och riksplanering
 • de kommunala bolagen
 • att företräda kommunen förutom vid ceremoniell representation
 • upphandlingsfrågor
 • informations- och marknadsföringsfrågor
 • att följa bildningsnämndens verksamhet
 • att följa omsorgsnämndens verksamhet
 • att följa humanistiska nämndens verksamhet


Per Nylén (S)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Telefon: 0660-881 57
Skicka e-post

Per Nylén har det politiska ansvaret för:

 • att öka mångfalden och sträva mot ett tolerantare samhälle
 • den översiktliga fysiska planeringen samt bostadsförsörjningen
 • personalpolitiken inklusive personalförsörjningen
 • den politiska samordningen av nämndernas verksamhet
 • organisationsfrågor rörande nämnder och förvaltningar
 • kommunikations- och trafikpolitiska frågor samt IT
 • markpolitiska frågor
 • energi-, miljö-, klimat och hållbarhetsfrågor
 • naturresursfrågor inklusive jord- och skog- och landsbygdsfrågor
 • arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor
 • civilförsvarsfrågor
 • att följa samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
 • att följa kultur- och fritidsnämndens verksamhet


Anna-Britta Åkerlind (C)
Oppositionsråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Telefon: 0660-882 06
Skicka e-post

Anna-Britta Åkerlind har uppdraget att:

 • företräda partierna i den borgerliga alliansen - Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna

Sidan uppdaterades

2017-02-15

Sidansvarig: