Avdelningen för utveckling och internt stöd

Avdelningen arbetar med utveckling och stöd inom förvaltningen samt till externa aktörer, medborgare och förtroendevalda.

Utvecklingsarbetet utgår från strategiska mål och ett helhetstänkande till nytta för såväl medarbetare som medborgare. Avdelningen ska initiera, stödja, driva och samordna utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsarbete inom strategiska områden.

Till avdelningen hör även förebyggande och främjande arbete kring folkhälsofrågor, nämndadministration, arkiv, IT-samordning och avgiftshantering.

Enheter inom utveckling och internt stöd:

Sidan uppdaterades

2019-04-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Lotta Westman
Avdelningschef
070-190 49 97
Fax: 0660-881 07
Skicka e-post

Ansvarig politisk nämnd
Omsorgsnämnden

Besöksadress

Järnvägsgatan 6
Örnsköldsvik