Avdelningen för Social utredning

Avdelning Social utredning är förvaltningens myndighetsavdelning som vid ansökan, anmälan eller begäran om yttranden från andra myndigheter ansvarar för att utreda, planera och följa upp ärenden inom sociallagstiftningens områden.

Avdelningen har sex enheter indelade i olika verksamhetsområden där frågor handläggs av personal med för området specifik kompetens.

Enheter inom Social utredning:

Sidan uppdaterades

2019-01-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Christina Norberg
Avdelningschef
0660 - 887 48
Fax: 0660-881 07
Skicka epost

Ansvarig politisk nämnd
Humanistiska nämnden

Besöksadress

Avdelningschef:
Kronan, Järnvägsgatan 6

Avdelning Social utredning:
Nygatan 16