Stödboendeenheten

Stödboende är en behovsprövad och individanpassat insats för barn och unga från 16 år upp till 21 år. Barnet eller den unge har tillgång till personalstöd dygnet runt som har i uppdrag att utifrån en genomförandeplan stödja barnet eller den unge vardagen samt ge verktyg för att nå drömmar och mål.

Målgrupp för stödboende kan vara barn och unga som:

  • har kommit som ensamkommande barn till Sverige
  • tidigare varit placerade för social problematik
  • lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation.

Insatsen syftar till att barnet eller den unge efter tiden i stödboende kan:

  • klara sin dagliga livsföring
  • fungera i skola eller annan sysselsättning
  • hantera sin ekonomi
  • ha ett socialt nätverk
  • ha en meningsfull fritid
  • fungera väl som hyresgäst och klara ett eget boende och hushåll.

Sidan uppdaterades

2020-02-10

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

 Kontakta oss

Leif Wreder
Enhetschef
0660-889 89
Skicka e-post

Besöksadress

Nygatan 16
Örnsköldsvik