Personliga ombud

Kommunens personliga ombud erbjuder stöd vid kontakter med myndigheter, ansökningar, överklaganden m m.

De förmedlar kontakter, lotsar, vägleder, hjälper till att bygga nätverk, informerar och håller ett öga på så kallade systembrister.

Stödet kan erbjudas personer som är över 18 år med psykiskt ohälsa och komplicerad vardagsproblematik.

Sidan uppdaterades

2016-05-31

Sidansvarig: