Ensamkommande flyktingbarnenheten

Örnsköldsviks kommun har sedan 2010 tagit emot ensamkommande flyktingbarn. Kommunen erbjuder boende för pojkar och flickor i åldrarna 16-21 år. Boendeplatserna gäller både asylsökande och för de som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Verksamheten innefattar även en stödboendeverksamhet som stöttar ungdomar som flyttat ut från gruppboenden till egna lägenheter.

Kommunens första boende öppnades 1 mars 2010. Därefter har verksamheten utökat och idag finns det 1 HVB-boende och 2 stödboenden.

Enheten ser människors olikheter som tillgångar och därför arbetar både män och kvinnor i olika åldrar i samtliga verksamheter. Personalen består av socionomer, lärare, beteendevetare, fritidspedagoger, teologer och mycket mer. Boendepersonalens huvudsakliga uppgift är att skapa trygghet för den unge under tiden på boendet samt att stötta i den individuella processen mot att bli självständig i samhället.

I nära samarbete med andra aktörer som till exempel skola, föreningar och gode män arbetar verksamheten med att skapa förutsättningar för att ungdomarna ska bli självständiga och trivas med sin tillvaro.

Sidan uppdaterades

2018-09-27

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

 Kontakta oss

Veronica Liv
Enhetschef Prisma, Safiren och Kristallen
0660-889 89, 070-358 78 63
Skicka e-post

Besöksadress

Nygatan 16
Örnsköldsvik