Barn-, ungdom- och familjeenheten

Verksamheten erbjuder stöd och hjälp till familjer, föräldrar, barn och ungdomar som av olika anledningar är i behov av stöd under en kortare eller längre period i livet. Målsättningen är att tillsammans uppnå hållbara och positiva förändringar i livssituationen.

Råd, stöd och behandling kan bland annat erbjudas när det förekommer våld, missbruk, kriser, psykisk ohälsa eller bekymmer i relationer.

Verksamheten erbjuder föräldrastöd, stöd till familjer och enskilda barn och ungdomar.

Inom enheten finns kommunens behandlare, förebyggande fältverksamhet, ungdomstjänst och medling samt familjerådgivning.

Sidan uppdaterades

2019-04-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Karin Österberg
Enhetschef
0660-889 83

Skicka e-post

Besöksadress

Nygatan 16
Örnsköldsvik