Avdelningen för Socialt stöd

Avdelningen består av verksamheter som erbjuder insatser till individer och grupper som är i behov av stöd och hjälp i sin livssituation. Målet är att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser genom förebyggande insatser, råd, stöd och behandling.

Inom avdelningen finns verksamheter som erbjuder boenden och stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar, boendeformer och stöd till ensamkommande flyktingbarn, insatser för personer med missbruks- och beroendeproblematik, anhörigstöd samt insatser för barn, ungdomar, föräldrar och familjer.

Enheter inom Socialt stöd:

Sidan uppdaterades

2020-02-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Jane Johansson
Avdelningschef
070-665 59 08

Fax 0660-881 07

Skicka epost

Ansvarig politisk nämnd
Humanistiska nämnden

Besöksadress

Nygatan 16
Örnsköldsvik