Avdelningen för Särskilt boende

Avdelningen har målet att ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. Alla ska ha rätt till en egen bostad och också kunna få sina grundläggande behov av vård och omsorg tillgodosedda.

Gemensamt är respekten för den enskilda människan och dennes psykiska, sociala och andliga behov.

Sidan uppdaterades

2019-09-25

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Carina Vestin
Avdelningschef
0660-886 43
Fax: 0660 - 881 07

Skicka e-post

Ansvarig politisk nämnd
Omsorgsnämnden

Besöksadress

Järnvägsgatan 6
Örnsköldsvik