Avdelningen för ordinärt boende

Avdelningen svarar för att ge stöd och hjälp enligt Socialtjänstlagen (SoL) i enskilda hem. Den består av avdelningschef, enhetschefer och vårdare.
 
Kommunen har en omfattande hemtjänst med kompetent personal och många olika insatser. Med hjälp av hemtjänsten ska det bli lättare att bo kvar och känna trygghet i det egna hemmet. Insatser via hemtjänst innebär bland annat hjälp med praktiska saker som städning, tvätt och inköp. Den innebär också hjälp med personlig omvårdnad som exempelvis hygien, toalettbesök, på- och avklädning och vid måltider. Hemtjänsten avlastar också närstående med avlösning i hemmet.
 
Den kan även ge sociala och aktiverande insatser, exempel på det kan vara samtalsstund, promenad eller annat som är viktigt. Här ingår även att få hjälp att utföra personliga ärenden.

Under avdelningen ligger även hemsjukvården och kvälls/natteam. Här arbetas med hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för av legitimerad personal.

Kommunen har idag 11 träffpunkter senior utspridda geografiskt samt 1 träffpunkt för funktionsnedsatta, äldre och anhöriga "Kom In" centralt i Örnsköldsvik. Dessa träffpunkter erbjuder samvaro under trivsamma former.

Sidan uppdaterades

2019-05-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Lena Hurtigh
Avdelningschef 
0660 - 884 75
Fax: 0660 - 881 07

Skicka e-post

Områdesindelning och telefonnummer till enhetschefer

Ansvarig politisk nämnd
Omsorgsnämnden

Besöksadress

Järnvägsgatan 6
Örnsköldsvik