LSS verksamhet

Du som på grund av sjukdom eller skada har en funktionsnedsättning (intellektuell, psykisk eller fysisk) har rätt till omsorg och stöd från Välfärdsförvaltningens LSS-verksamhet för att få leva ett aktivt och meningsfullt liv samt delta i gemenskapen på samma villkor som andra.

Anpassat arbete och daglig verksamhet är exempel på insatser som ger samvaro och rutiner i vardagen. Assistans, hjälpmedel och stöd i boendet är annan service med inriktning på att komplettera och stärka dina egna resurser.

Vi vill att du ska uppleva att vårt arbete utförs med hög kvalitet och att du får ett värdigt bemötande.

Sidan uppdaterades

2019-03-27

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Linda Mikaelsson
Avdelningschef
0660-882 21

Fax 0660-881 07

Skicka epost

Ansvarig politisk nämnd
Omsorgsnämnden

Besöksadress

Järnvägsgatan 6
Örnsköldsvik