Avdelningen för Arbetsmarknad och Integration

Enhet Arbetsmarknad är Örnsköldsviks kommuns verksamhet för riktade arbetsmarknadsinsatser. Insatserna ska ytterst leda till att rusta deltagarna för att så snart som möjligt, utifrån individuell behovsbedömning, komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Verksamheten vänder sig främst till personer som av olika skäl har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Insatserna ska främja jämställdhet, mångfald, lika behandling och focus är deltagarens förmågor och ansvarstagande.

Viktiga samarbetspartners är socialtjänst, vuxenutbildning, gymnasieskolor, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Psykiatricentrum, fackliga-, näringslivs- samt intresseorganisationer.

Avdelningen har egna verksamheter för praktik inom flera områden, men söker även praktikplatser på den reguljära arbetsmarknaden.

Verksamheterna inom avdelningen har lång och bred erfarenhet med ett ständigt nytänkande, flexibelt arbetssätt och lyhördhet för deltagare och företagens behov.

 • Startpunkten, ett EU projekt som blev permanent verksamhet 2001
 • Port 5 – unga vuxna, en satsning på individer mellan 16-30 år
 • Ateljén och Studio Rex, två stimulansmedelsprojekt som blev permanenta verksamheter 2014
 • Återbruken, miljöcertifierad verksamhet på två orter
 • Integrationsenheten, praktiksamordnare och etableringskoordinator - samverkan med Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsenheten

 • Kartlägger styrkor och behov av olika insatser
 • Erbjuder rehabilitering som tränar och förbereder för återgång till arbete/ studier
 • Motiverar och inspirerar till deltagande i olika aktiviteter
 • Kompetensutvecklar; som ger ny kunskap, insikt, inspiration och motivation
 • Ordnar praktik inom det privata näringslivet, offentlig sektor eller avdelningens egna praktiska verksamheter
 • Ordnar studiebesök internt och externt.

Sidan uppdaterades

2018-05-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Maria Nilsson
Avdelningschef
0660 - 885 44

Fax: 0660 - 881 07

Skicka epost

Ansvarig politisk nämnd
Humanistiska nämnden

Besöksadress

Järnvägsgatan 6
Örnsköldsvik