Avdelningen för Arbetsmarknad och Integration

Vår verksamhetsidé - meningsfullt liv

Simpelt. Kärnfullt. Individuellt.

Vår verksamhetsidé "meningsfullt liv" har arbetats fram i dialog mellan personal inom avdelningen, deltagare och personer med olika arbetsmarknadsanställningar. Genom att filtrera allt vi gör genom orden "meningsfullt liv" ser vi till att skapa och upprätthålla en verksamhet som är hållbar och individuellt utvecklande och ger ett mervärde för varje enskild individ. Detta är grunden till varför vi älskar att gå till jobbet.

Avdelningen är indelad i två enheter, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenheten. Vi arbetar främst med

  • Arbetslivsinriktad rehabilitering och coachning
  • Social interaktion
  • Integration - flyktingmottagande och introduktion

Avdelningens arbete bygger till stor del på samverkan och samarbete med andra aktörer, inte bara kommunala utan även externa aktörer så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbundet, Polisen, Region Västernorrland med flera. Vi arbetar för ständig utveckling av verksamheten genom bland annat samverkan via projekt. Läs mer om detta här

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att motivera, inspirera och utveckla varje deltagare till att gå vidare mot studier, arbete eller annat som främjar ett meningsfullt liv. Alla coacher och handläggare på Arbetsmarknadsenheten är utbildade arbetsmarknadscoacher. Enheten finns på fyra platser inom kommunen:

Startpunkten

Sjögatan 5. Här arbetar vi främst med arbetslivsinriktad rehabilitering. I samma byggnad hittar du även vår Återvinningsbutik!

Plattform U

Stora Torget 1b. En coachande verksamhet för unga som varken arbetar eller studerar.

Återbruket Bjästa

Nätragatan 43. Demontering och sortering av elektronikavfall. Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14 001:2004.

Återbruket Bredbyn

Junselevägen 19. Demontering och sortering av elektronikavfall. Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14 001:2004.

Läs mer om vårt arbete genom att klicka här.

Integrationsenheten

Integrationsenheten arbetar med introduktion och integration till flyktingar och invandrare i Örnsköldsviks kommun.

Alla som kommer till oss har uppehållstillstånd, vilket innebär rätt att bo och arbeta i Sverige. Personen är folkbokförd och omfattas av vårt lands rättigheter och skyldigheter. För att få rösta i riksdagsvalet krävs svenskt medborgarskap.

Inom integrationsenheten finns funktioner så som flyktingmottagning, samhällskommunikatörer, etableringskoordinator, språkhandledare, språkombud samt mångkulturellt centum.

Du kan läsa mer om vårt arbete genom att klicka här.

Besök oss!

Vi tar välkommet emot studiebesök från organisationer och näringsliv från hela Sverige. Om du är intresserad av att veta mer om våra verksamheter är du välkommen att kontakta oss, du hittar kontaktuppgifter här.

Se vilka som besökt oss tidigare genom att klicka här


Sidan uppdaterades

2020-06-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Lars Lundgren
Avdelningschef
0660 - 884 44

Fax: 0660 - 881 07

Skicka epost

Ansvarig politisk nämnd
Humanistiska nämnden

Kontaktuppgifter
Arbetsmarknad och integration

Mer information

Projekt inom avdelningen

Miljöcertifiering ISO 14 001:2004.

Tidningsartiklar och media

Broschyrer för utskrift