Trafik och park

Trafik- och parkavdelningen är organiserad under samhällsbyggnadsförvaltningen och har verksamheter över hela kommunen. På Vikingagatan 38 finns reception för felanmälan av gator och parker samt handläggare för olika trafiktillstånd.

Avdelningens verksamhetsområden

  • Trafik: trafikingenjörer, färdtjänst, kollektivtrafik, skolskjutsar, tillstånd, tunga transporter, flyttning av fordon, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, grävtillstånd och upplåtelse offentlig plats
  • Gata: projektering, drift och underhåll vägar, enskilda vägar, vägbelysning, linjemålning, transport/fordon, verkstad och projektledning/byggentreprenader
  • Park: Projektering, drift och underhåll, parker, skötsel av grönområden, lekparker och generationsmötesplatser
  • Åkeri och verkstad

Till sidan Trafik och infrastruktur där ovanstående verksamheter finns samlade.

Sidan uppdaterades

2019-01-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mikael Kristiansson
Avdelningschef
Tfn 0660-885 10
Skicka e-post

Ansvarig politisk nämnd
Samhällsbyggnadsnämnden
Mikael Malmén (S)
Ordförande
Tfn 0660-881 58
Skicka e-post

Besöksadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafik- och parkavdelningen
Vikingagatan 38
891 38 Örnsköldsvik

Mer information

Felanmälan
Gator och vägar